სწრაფი პასუხის მიღება გსურთ თქვენს კითხვაზე? დარეკეთ უახლოეს ოფისში. კონტაკტი
დაწყებულია საერთაშორისო ამანათების განბაჟებისთვის პასპორტის მონაცემების შეგროვება

მხარდაჭერის სამსახური

გაქვთ CDEK-ის ზედნადები?